Kontakt


Thorsten och Elsa Segerfalks Stiftelse
c/o Ratio Ekonomi,
Maria Landgren
Utmarksgatan 11
254 54 Helsingborg


Ärenden gällande ansökan om anslag kontakta:
Linda Eliasson, Administrativ samordnare
E-mail: linda.eliasson@med.lu.se