Om Thorsten och Elsa Segerfalk

Jag vill hjälpa sjuka människor." Dessa ord yttrade Thorsten Segerfalk ofta vid sina besök i Lund tillsammans med sin hustru Ulla. Här visade han sitt engagemang i svårt sjuka människors problem och en konstruktiv vilja att förbättra deras situation - ett engagemang som ledde till att Segerfalkstiftelsen bildades.

Affärsman och entreprenör
Thorsten Birger Segerfalk föddes i Blekinge den 16 november 1902 som den näst äldste av elva syskon. Han visade tidigt prov på självständighet och initiativkraft. Bland annat utvecklade han Ulfhults säteri vid Vätterns strand till ett mönsterjordbruk. Under krigsåren importerade Thorsten Segerfalk frukt och dadlar - en bristvara på den tiden.
Mellan 1937 och 1956 var han verkställande direktör för AB Fruktcentralen (FC) med butiker över hela landet. Sedermera blev han även koncernchef och huvuddelägare. Det stora intresset för djupfrysningsproblem gjorde honom till ledamot i en kommitté, tillsatt av Vetenskapsakademien.
År 1978 promoverades Thorsten Segerfalk till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet. Sex år senare erhöll han Hans Majestät Konungens Medalj i åttonde storleken med Serafimerordens band.
För att få bästa tänkbara vård för sin hustru Elsa flyttade familjen till Schweiz. Här stannade Thorsten Segerfalk fram till sin död 1992.


Visionär och donator
Thorsten Segerfalk gjorde betydande insatser för den medicinska forskningen vid Lunds universitet. Eftersom han bodde i Helsingborg var det naturligt att forskningen och sjukvården i hemstaden gynnades i första hand.
År 1965 bildades Thorsten och Elsa Segerfalks Stiftelse för främjande av medicinsk forskning vid Helsingborgs lasarett samt vid Lunds universitet. Tack vare ytterligare stora donationer kunde Thorsten Segerfalk stödja forskningen inom Medicinska fakulteten i Lund rörande nervsystemet och dess sjukdomar.
Fram till år 2023 har Thorsten och Elsa Segerfalks Stiftelse delat ut över 64 miljoner kronor. År 2001 delade stiftelsen ut nära tre miljoner kronor i form av anslag och stipendier. I september 2001 hölls ett internationellt symposium i Ystad, "Principles of spinal cord function, plasticity and repair", med ekonomiskt stöd bland annat från stiftelsen.
2022 hölls Birgit Rausing – Segerfalk Conference ”The Neuroscience of Empathy and Compassion” i Lund, en konferens i gränslandet mellan neurovetenskap och medicinsk humaniora, med ekonomiskt stöd från bla Thorsten och Elsa Segerfalks Siftelse. Länk hittar du här
Varje år arrangerar Medicinska fakulteten och stiftelsen Segerfalkdagen, som avslutas med att en internationellt erkänd forskare håller årets "Segerfalk-föreläsning". Neurovetenskapens Dag hålls i omedelbar anslutning. Båda evenemangen samlar ett hundratal svenska och internationella forskare och studenter. I syfte att nå ut till en bredare publik och få fler intresserade av neurovetenskap har stiftelsen sedan 2022 anordnat ett populärvetenskapligt seminarium för gymnasieelever i Lund, där de forskare som fått forskningsanslag från stiftelsen samma år presenterar sin forskning.
En person, som på ett kärnfullt sätt har sammanfattat Thorsten Segerfalks insatser är professor Håkan Westling, före detta rektor vid Lunds universitet "Han var en framsynt gynnare av medicinsk forskning".