Segerfalkstiftelsen

Jag vill hjälpa sjuka människor." Dessa ord yttrade Thorsten Segerfalk ofta vid sina besök i Lund tillsammans med sin hustru Ulla. Här visade han sitt engagemang i svårt sjuka människors problem och en konstruktiv vilja att förbättra deras situation - ett engagemang som ledde till att Segerfalkstiftelsen bildades.

Thorsten och Elsa Segerfalks stiftelse bildades 1965 och syftet var att främja medicinsk forskning vid Lunds universitet samt vid Helsingborgs lasarett. Thorsten Segerfalk var affärsman från Helsingborg och med tiden blev han koncernchef och huvuddelägare i AB Fruktcentralen. Stiftelsen, som har utökats med flera stora donationer, stödjer neurovetenskaplig forskning vid LU och har fram till 2022 delat ut över 62 miljoner kronor.
Läs mer