Segerfalk styrelse

Professor Ingrid Agartz

Rektor för Lunds universitet, Torbjörn von Schantz

Suppleant, Prorektor för Lunds universitet, Eva Wiberg

Dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Gunilla Westergren-Thorsson

Suppleant, Prodekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lars B Dahlin

Bankdirektör Sven Rosenkvist

Suppleant, Bankdirektör Lars Öijer

Revisor Magnus Helmfrid

Maria Landgren (ekonomiadministratör)

Linda Eliasson (sekreterare)